Specialista financování vybraných sektorů ekonomiky

 • Praha
 • Korporátní bankovnictví

Odpovědět

Hledáme nového kolegu/kolegyni! V týmu Industries&Subsidies se zabýváme problematikou speciálních oblastí jako je zdravotnictví, veřejný sekor, zemědělství apod. Specialisté a specialistky týmu jsou klíčovým partnerem pro celou obchodní síť ve svěřeném odvětví, pomáhají jim strukturovat úvěrové návrhy a další produkty. Společně se podílíme na tvorbě obchodní a rizikové strategie.

Co Vás na této pozici čeká:

 • Zajišťování expertízy v daném odvětví, koncentraci know-how a jeho sdílení v rámci všech segmentů divize firemního bankovnictví
 • Pravidelná analýza daného odvětví, vyhodnocování jeho rizik a příležitostí
 • Poskytování podpory obchodním týmů včetně přímé podpory při práci s klienty
 • Poskytování podpory obchodním týmům při akvizici nových klientů
 • Příprava úvěrových návrhů ve spolupráci s bankovními poradci a analytiky v daném odvětví a jejich obhajoba na schvalovacích grémiích
 • Aktivní hledání zlepšení v oblasti vnitřních procesů a postupů z cílem je zjednodušovat a přispívat k plnění strategických KPI banky
 • Monitorování aktuální legislativy, regulatoriky a událostí v příslušném odvětví na úrovni ČR nebo i EU
 • Prezentování oddělení Industries & Subsidies interně a externě – realizace odborných prezentací pro obchodní síť a klienty
 • intenzivní spolupráce s ostatními útvary banky (underwriting, produktoví specialisté, strategický risk, ALM, právní apod.)
 • Jedná se zástup za MD na dobu určitou (ale pro talentované zaměstnance se vždy snažíme najít další uplatnění)

Co od Tebe očekáváme na této pozici:

 • VŠ ekonomického, technického nebo právního směru
 • Znalost finanční analýzy a základní znalosti obchodního práva
 • Analytické schopnosti, samostatné myšlení, proaktivita
 • Výborné obchodní a komunikační dovednosti
 • Schopnost sebeprezentace
 • Plynulá znalost AJ (nutnost obhajovat úvěrové transakce v angličtině)
 • Znalost sektoru zdravotnictví výhodou

Co můžete získat od nás Zázemí nejsilnější bankovní skupiny v CEE regionu

 • Práci pod zkušeným manažerem v týmu s velmi dobrou pověstí a postavením na trhu
 • Získat komplexní znalosti a zkušenosti z oblasti firemního a strukturovaného bankovnictví
 • PODPORUJEME ROVNOVÁHU PRACOVNÍHO A OSOBNÍHO ŽIVOTA - Narozeninové volno, sick days + 4 dny na regeneraci, 5 týdnů dovolené, 20 000+ benefit plus bodů na sport, kulturu, vzdělání a jiné aktivity podle vašeho výběru a čím déle u nás budete, tím více bodů získáte
 • SPOJUJE NÁS DIVERZITA - Příležitost globálně spolupracovat na zajímavých projektech i na mezinárodní úrovni
 • NABÍZÍME ŠIROKOU ŠKÁLU ROZVOJOVÝCH AKTIVIT - Získání zkušeností napříč bankou (případně I v zahraničí) a učení se od odborníků a zkušených manažerů z týmu (rotace/mentoring). Zvýšení vlastní kvalifikace v atraktivním prostředí, Programy pro talenty a budoucí manažery.
 • JSME JEDEN KOLEKTIV - Pořádáme akce pro naše zaměstnance (Off-sites, sportovní hry, Vánoční večírek)

V případě zájmu o toto pracovní místo prosím pokračujte prostřednictvím tlačítka "Odpovědět". Po vyplnění kontaktních informací do formuláře LMC s.r.o. musíte kliknout na tlačítko „Přihlásit se a pokračovat“ a v dalším okně vyplnit odpovědní formulář UniCredit Bank. Součástí tohoto odpovědního formuláře je přiložení strukturovaného životopisu a zodpovězení doplňujících otázek, bez tohoto kroku se k nám Váš životopis nedostane.
Systém zašle automatickou odpověď na Váš email. Pokud ji neobdržíte, znamená to, že přihlášení neproběhlo úspěšně.

V UniCredit děláme to, na čem záleží. Jsme silná evropská banka s 25 miliony klientů po celém světě. Spojuje nás přátelská atmosféra, lidský přístup a chuť být nejlepší v oboru a o krok před ostatními. Klient je pro nás na prvním místě, proto zaměstnáváme talentované zaměstnance, kteří poskytují našim klientům tu nejlepší péči.

Kontakt

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
UniCredit Bank Recruitment Tým

Tato pozice vyžaduje odpověď na stránkách zaměstnavatele. Po vyplnění formuláře budete přesměrováni na stránky společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s..

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 64948242, Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů, Český trh práce s.r.o. a personální agentury. Zobrazit více

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Více informací o zpracovatelích naleznete v Poučení o zpracování osobních údajů: https://www.unicreditbank.cz/content/dam/cee2020-pws-cz/cz-dokumenty-2017/ostatni/Pouceni_o_zpracovani_osobnich_udaju_kandidata.pdf.

Odvolání souhlasu můžete provést na každé pobočce, prostřednictvím svého internetového bankovnictví nebo stejným způsobem, jako můžete podat stížnost.
Podání námitky je třeba provést písemně, doručením na pobočku, do internetového bankovnictví nebo na e-mail dpo@unicreditgroup.cz.
Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.