Manažér/ka centra firemnej klientely pre stredne veľké firmy

 • Zvolen
 • Korporátní bankovnictví

Odpovědět

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. patrí medzi popredné finančné inštitúcie a poskytuje širokú škálu kvalitných produktov pre firemných zákazníkov a privátnu klientelu. Je jednou z najsilnejších bánk na trhu v oblasti projektového, štrukturovaného a syndikovaného financovania Corporate Finance. Mimoriadne silnú pozíciu si banka rovnako vybudovala v oblasti akvizičného financovania a taktiež sa zaraďuje na prvé priečky vo financování komerčných nehnuteľností. Našou prioritou je udržiavať dlhodobé nadštandardné vzťahy s klientami založené na individuálnom a regionálnom princípe.

V rámci siete firemných obchodných centier patriacich do regiónu Stredné Slovensko (Zvolen, Banská Bystrica, Žilina, Poprad, Spišská Nová Ves) pôsobia v jednom tíme seniorní vzťahoví manažéri a úveroví analytici, ktorích prioritou je prinášať firemným klientom zo segementu stredne veľkých firiem (ročný inidividuálny, alebo konsolidovaný obrat od 10 mil. EUR – 75 mil. EUR) individuálne riešenia pre správu firemných financií. Tím dotvára a vedie ich líder.

Ak mate víziu ako viesť ľudí moderným smerom, ste inšpiratívny, viete svojim prístupom nadchnúť a mobilizovať kolegov k výsledkom a spríjemniť tak prácu v tíme, tak práve Vy ste správny líder, ktorého radi spoznáme a príjmeme do nášho tímu na pozíciu Manažéra centra pre firemnú klientelu, ktorému zveríme celý región Stredné Slovensko. 

AKÉ KĽÚČOVÉ ZODPOVEDNOSTI MÁ MANAŽÉR CENTRA FIREMNEJ KLIENTELY?

 • Riadi obchodné a akvizičné činnosti zvereného útvaru s cieľom dosiahnuť stanovené výnosy pri súčasnej minimalizácii rizík.
 • Zabezpečuje plnenie cieľov stanovených pre centrum firemnej klientely najmä: rast objemu výnosov, rast profitability, zvyšovanie trhového podielu a rozvoj klientskeho portfólia akvizíciou nových a retenciou existujúcich klientov
 • Zodpovedá za plnenie obchodných a marketingových cieľov centra firemnej klientely.
 • Priebežne monitoruje obchodné vzťahy s klientmi, analyzuje a vyhodnocuje plnenie stanovených cieľov jednotlivými členmi tímu, v prípade potreby navrhuje opatrenia smerujúce k dosiahnutiu stanovených cieľov a riadi ich implementáciu.
 • Monitoruje a vyhľadáva akvizičné príležitosti a podporuje členov tímu v ich obchodnej a akvizičnej činnosti.
 • Stanovuje úlohy a ciele podriadeným zamestnancom, vyhodnocuje ich plnenie a navrhuje a exekuuje konsekvencie vyplývajúce z plnenia / neplnenia cieľov podriadenými zamestnancami.
 • Osobne vstupuje do rokovaní a poskytuje podporu pri akvizíciách, realizácii zložitejších obchodných prípadov, riešenie ťažkých situácií, podporuje zdieľanie informácií, vedomostí, skúseností.
 • Zabezpečuje dodržiavanie interných aj externých pravidiel a termínov týkajúcich sa činnosti zvereného útvaru a dohliada na riadenie operačného rizika v rámci zvereného útvaru.
 • Zodpovedá za monitoring a aktívne riadenie rizika spojeného s obchodnými prípadmi zvereného centra firemnej klientely.
 • Aktívne získava informácie z trhu o cene a kvalite ponúkaných produktov a služieb a iniciuje systémové opatrenia vedúce k optimalizácii procesov a zvýšenie konkurencieschopnosti banky.

ČO BY MAL TEN SPRÁVNY KANDIDÁT MAŤ?

 • Vysokoškolské vzdelanie II. - III. Stupňa = ekonomického, matematického prípadne právneho zamerania
 • Prirodzený leadership, schopnosť spájať a mobilizovať ľudí, vychovávať a podporovať kolegov ako svojich budúcich nástupcov
 • Skúsenosti na obchodnej riadiacej pozícii sú výhodou
 • Skúsenosti vo firemnom bankovníctve na obchodnej alebo úverovo-analytickej pozícii min. 5 rokov
 • Adekvátna znalosť firemného bankovníctva a finančných produktov, výborná znalosť podnikateľského prostredia, orientácia vo finančných výkazoch a solídne základy účtovníctva
 • Schopnosť vyhodnocovať a včas identifikovať riziká, hľadať zodpovedné riešenia a hájiť záujmy banky

Čo Vám ponúkame?

 • v UniCredit Bank podporujeme zdieľanie skúseností a pravidelné vzdelávanie, horizontálne a vertikálne rotácie
 • ponúkame  lokálne aj medzinárodné kariérne možnosti v rámci skupiny UniCredit
 • atraktívne variabilné odmeňovanie po dosiahnutí stanovených cieľov až do výšky 30% ročnej brutto mzdy
 • služobný automobil podľa vlastného výberu s možnosťou využitia na súkromné účely
 • benefitný systém cafetéria (možnosť použiť na širokú škálu benefitov - kultúrne či športové aktivity, stravné lístky navyše, jazykové kurzy, príspevok na dovolenku/cestovanie, relaxácie, masáže, ...)
 • 100% preplatené stravné lístky a príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
 • 4 dni regenerácie do roka, Deň voľna na vaše narodeniny, 5 týždňov dovolenky
 • bonus pri narodení dieťaťa
 • zvýhodnené bankové produkty a zľavy u firemných partnerov
 • mzdu od 4000 EUR/mesiac (finálna suma môže byť i vyššia v závislosti od skúseností kandidáta)

V případě zájmu o toto pracovní místo prosím pokračujte prostřednictvím tlačítka "Odpovědět". Po vyplnění kontaktních informací do formuláře LMC s.r.o. musíte kliknout na tlačítko „Přihlásit se a pokračovat“ a v dalším okně vyplnit odpovědní formulář UniCredit Bank. Součástí tohoto odpovědního formuláře je přiložení strukturovaného životopisu a zodpovězení doplňujících otázek, bez tohoto kroku se k nám Váš životopis nedostane.
Systém zašle automatickou odpověď na Váš e-mail. Pokud ji neobdržíte, znamená to, že přihlášení neproběhlo úspěšně.

V UniCredit děláme to, na čem záleží. Jsme silná evropská banka s 25 miliony klientů po celém světě. Spojuje nás přátelská atmosféra, lidský přístup a chuť být nejlepší v oboru a o krok před ostatními. Klient je pro nás na prvním místě, proto zaměstnáváme talentované zaměstnance, kteří poskytují našim klientům tu nejlepší péči.

Kontakt

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
UniCredit Bank Recruitment Tým

Přihlášení na pozici (Krok 1/2)

Tato pozice vyžaduje odpověď na stránkách zaměstnavatele. Po vyplnění formuláře budete přesměrováni na stránky společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s..

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 64948242, Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů, Český trh práce s.r.o. a personální agentury. Zobrazit více

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Více informací o zpracovatelích naleznete v Poučení o zpracování osobních údajů: https://www.unicreditbank.cz/content/dam/cee2020-pws-cz/cz-dokumenty-2017/ostatni/Pouceni_o_zpracovani_osobnich_udaju_kandidata.pdf.

Odvolání souhlasu můžete provést na každé pobočce, prostřednictvím svého internetového bankovnictví nebo stejným způsobem, jako můžete podat stížnost.
Podání námitky je třeba provést písemně, doručením na pobočku, do internetového bankovnictví nebo na e-mail dpo@unicreditgroup.cz.
Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.