Credit Risk Modelling Governance Senior Analyst (PD models)

 • Praha
 • Řízení a analýza rizik

Odpovědět

Our Credit Risk Modelers' team is constantly growing and we currently have an open opportunity for new colleagues. We are looking for someone who will not feel out of place in our ambitious international environment.

Do you want to prove to yourself that you can apply your PD experience to the broader spectrum of banking?

Then this is the right opportunity for you!

As a part of CE&EE Regulatory and Managerial Models Governance team you will be responsible for:

 • Being a focal point for UC CE&EE Banks supporting local modelling teams in PD development activities and providing solution on methodological topics
 • Steering the application of Group Standards at Group level in what relates to PD
 • Coordinating the workflow for Group initiatives in PD model development and maintenance areas for the CE&EE perimeter
 • Collaborating and communicating effectively with CE&EE local modelling teams regarding PD model development and application of Group Standards
 • Contributing to the evolution of the Group model development standards

A successful candidate should have:

 • Strong quantitative skills: graduate/master in mathematics, statistics, econometrics, informatics or related fields
 • Experience in adoption of credit risk regulations/standards for PD models into operations
 • Experience in development of PD models
 • Knowledge of the regulatory framework for credit risk models (EBA * Guidelines, CRR/CRD, etc.) is considered as an advantage
 • Critical thinking: identifying deviations from the predefined guidelines
 • Technical skills in SAS
 • Eager to learn, drive innovation and share knowledge
 • Independent, creative and pro-active mind-set

And what do we offer?

 • 5 weeks holiday plus extra during birthdays
 • Lunch Credit
 • Discounts on products
 • Points to spend sports, culture and education
 • Internal training and mentoring
 • Opportunity to collaborate on an exciting international project
 • Talent programs
 • Events for employees: from sports to the legendary Christmas party

At UniCredit Bank we are trying to build a future that is truly digital

 • The first round of interviewing will be conducted by our chatbot.
 • You will need about 20 minutes, you will receive instructions through e-mail, including a link that can be opened on your computer, tablet or smartphone.

V případě zájmu o toto pracovní místo prosím pokračujte prostřednictvím tlačítka "Odpovědět". Po vyplnění kontaktních informací do formuláře LMC s.r.o. musíte kliknout na tlačítko „Přihlásit se a pokračovat“ a v dalším okně vyplnit odpovědní formulář UniCredit Bank. Součástí tohoto odpovědního formuláře je přiložení strukturovaného životopisu a zodpovězení doplňujících otázek, bez tohoto kroku se k nám Váš životopis nedostane.
Systém zašle automatickou odpověď na Váš e-mail. Pokud ji neobdržíte, znamená to, že přihlášení neproběhlo úspěšně.

UniCredit Bank má modernú firemnú kultúru. Riadi sa hodnotami tzv. Charty integrity, ktorá v rámci celej skupiny definuje základné hodnoty ako východisko správania sa a konania. Je postavená na pilieroch – čestnosť, rešpekt, sloboda, transparentnosť, vzájomnosť a dôvera.

Kontakt

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
UniCredit Bank Recruitment Tým

Přihlášení na pozici (Krok 1/2)

Tato pozice vyžaduje odpověď na stránkách zaměstnavatele. Po vyplnění formuláře budete přesměrováni na stránky společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s..

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 64948242, Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů, Český trh práce s.r.o. a personální agentury. Zobrazit více

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Více informací o zpracovatelích naleznete v Poučení o zpracování osobních údajů: https://www.unicreditbank.cz/content/dam/cee2020-pws-cz/cz-dokumenty-2017/ostatni/Pouceni_o_zpracovani_osobnich_udaju_kandidata.pdf.

Odvolání souhlasu můžete provést na každé pobočce, prostřednictvím svého internetového bankovnictví nebo stejným způsobem, jako můžete podat stížnost.
Podání námitky je třeba provést písemně, doručením na pobočku, do internetového bankovnictví nebo na e-mail dpo@unicreditgroup.cz.
Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.