Senior Internal Auditor for Market Risk and Liquidity

 • Praha
 • Vnitřní audit, Právní služby, Právní, Compliance, Audit, Bankovní bezpečnost

Odpovědět

We are looking for an experienced professional in Market risk and Liquidity who would like to develep his/her career in Governance Functions Audit team in UniCredit Bank CZSK. We are a diverse team of experienced auditors – together we are able to cover other areas such as Credit, Operational and Compliance risk.

You will cover this agenda:

 • Your will conduct internal audit engagements both individually and as a member of a work team
 • Your will focus on audits in the area of Market risk and Liquidity, but you will also be involved in other areas for which our Governance Function Audit team is responsible: Credit, Operational, * Compliance risk and Finance
 • Prepare audit work program, organize meetings, obtain necessary data, carry out relevant test and analyze the identified shortcomings which will then need to be interpreted and corrective measures proposed
 • You will coordinate and lead other members of the audit team and will be in charge of the controlling of their activities
 • At the end of each audit engagement you will prepare a report in English
 • You will work closely with the colleagues from UniCredit Group Internal Audit in Milan
 • You will have meetings with the bank´s management regarding your findings nad proposed corrective measures, you will be responsible for the regular monitoring of the findings closure
 • You will develop your data analytic skills, you will learn to work with the modern data analysis tools (e.g. KNIME)
 • You will get our support in obtaining international audit certifications (CIA, CRMA etc.)

What the ideal candidate looks like:

 • University degree in Economics, Statistics or Mathematics
 • Experience in Market risk and Liquidity
 • Internal Audit experience is not nessessary, we will teach you the audit methodology
 • Advanced knowledge of MS Excel, Powerpoint, knowledge of SQL, KNIME and SAS an advantage
 • Advanced knowledge of English
 • Good communication, negotiation and presentation skills
 • Be prepared to further develop, especially in the field of data analysis and other areas outside your main specialization

What do we offer you?

 • WORK LIFE AND PERSONAL LIFE BALANCE - Birthday off, sick days, 5 weeks of vacation and 4 days off for regeneration, 20 000 benefit plus points for sports, culture, education and other activities of your choice
 • WE ARE UNITED BY DIVERSITY - Opportunity to collaborate globally on exciting projects and internationally
 • We offer a wide range of development activities - Gain experience across the bank and learn from experts and experienced managers in the team (rotation/mentoring). Enhancing your own skills in an attractive environment, Talent and Future Manager Programmes.
 • WE ARE ONE TEAM - We organize events for our employees (Off-sites, sports games, Christmas party).

At UniCredit Bank we are trying to build a future that is truly digital

 • The first round of interviewing will be conducted by our chatbot.
 • You will need about 20 minutes, you will receive instructions through e-mail, including a link that can be opened on your computer, tablet or smartphone.

If you are interested in this position, please proceed via the "Reply" button. After filling in the contact information in the LMC Ltd. form, you must click on the "Apply and Continue" button and fill in the UniCredit Bank reply form in the next window. This response form includes attaching a structured CV and answering additional questions, without this step your CV will not reach us.

At UniCredit, we focus on doing what matters. We are a strong European bank with 25 million clients worldwide. We are united by a friendly atmosphere, our human approach and the desire to be the best in the industry and one step ahead of others. The client is our number one priority, which is why we aim to employ talented employees who can provide our clients with the best care.

Kontakt

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
UniCredit Bank Recruitment Tým

Přihlášení na pozici (Krok 1/2)

Tato pozice vyžaduje odpověď na stránkách zaměstnavatele. Po vyplnění formuláře budete přesměrováni na stránky společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s..

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 64948242, Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů, Český trh práce s.r.o. a personální agentury. Zobrazit více

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Více informací o zpracovatelích naleznete v Poučení o zpracování osobních údajů: https://www.unicreditbank.cz/content/dam/cee2020-pws-cz/cz-dokumenty-2017/ostatni/Pouceni_o_zpracovani_osobnich_udaju_kandidata.pdf.

Odvolání souhlasu můžete provést na každé pobočce, prostřednictvím svého internetového bankovnictví nebo stejným způsobem, jako můžete podat stížnost.
Podání námitky je třeba provést písemně, doručením na pobočku, do internetového bankovnictví nebo na e-mail dpo@unicreditgroup.cz.
Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.