Come bring technological innovations into banking - Trainee

 • Praha
 • Datová analýza a reporting

Odpovědět

Do you believe the future is digital? Do you enjoy new technologies and want to be part of the digitalization and innovation of banking processes? Our teams are currently looking for skilled trainees who want a chance to put their ideas into practice. You'll need a solid knowledge of Excel and any programming experience - R, Python, or knowledge of SQL or VBA, will be a huge plus.
We will appreciate what you already know how to do and we will teach you the rest.

Why our trainee program?

 • You'll be offered interesting and challenging work - we don't want you to scan, but to do work that will push you
 • You'll get your own buddy to work with
 • You'll have a tailored development plan to help you grow
 • We want you to be our full-fledged colleague one day: when a junior position opens up that appeals to you, you'll get the opportunity to prove yourself
 • We are also planning performance bonuses

What will it give you?

 • You'll get to see what it's like working at a large international bank
 • A chance to learn from experts in the field
 • You'll learn how to apply theory from school to practice
 • The opportunity to develop your skills through training and seminars

The ideal candidate:

 • Proficient in English
 • Is responsible, innovative and passionate
 • Seeks long-term cooperation
 • Can handle 20 hours/week attendance
 • Can work in MS Office and especially Excel
 • If s/he has experience in programming or maybe SQL = Points for more

At UniCredit Bank we are trying to build a future that is truly digital

 • The first round of interviewing will be conducted by our chatbot.
 • You will need about 20 minutes, you will receive instructions through e-mail, including a link that can be opened on your computer, tablet or smartphone.

If you are interested in this position, please proceed via the "Reply" button. After filling in the contact information in the LMC Ltd. form, you must click on the "Apply and Continue" button and fill in the UniCredit Bank reply form in the next window. This response form includes attaching a structured CV and answering additional questions, without this step your CV will not reach us.
The system will send an automatic response to your email. If you do not receive it, it means that your application was not successful.

At UniCredit, we focus on doing what matters. We are a strong European bank with 25 million clients worldwide. We are united by a friendly atmosphere, our human approach and the desire to be the best in the industry and one step ahead of others. The client is our number one priority, which is why we aim to employ talented employees who can provide our clients with the best care.

Kontakt

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
UniCredit Bank Recruitment Tým

Přihlášení na pozici (Krok 1/2)

Tato pozice vyžaduje odpověď na stránkách zaměstnavatele. Po vyplnění formuláře budete přesměrováni na stránky společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s..

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 64948242, Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů, Český trh práce s.r.o. a personální agentury. Zobrazit více

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Více informací o zpracovatelích naleznete v Poučení o zpracování osobních údajů: https://www.unicreditbank.cz/content/dam/cee2020-pws-cz/cz-dokumenty-2017/ostatni/Pouceni_o_zpracovani_osobnich_udaju_kandidata.pdf.

Odvolání souhlasu můžete provést na každé pobočce, prostřednictvím svého internetového bankovnictví nebo stejným způsobem, jako můžete podat stížnost.
Podání námitky je třeba provést písemně, doručením na pobočku, do internetového bankovnictví nebo na e-mail dpo@unicreditgroup.cz.
Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.