Regulatory Credit Risk Modelling Analyst

 • Praha
 • Řízení a analýza rizik, Datová analýza a reporting

Odpovědět

Great news!

Our Credit Risk Modelers team is still growing, and we are now looking for new colleagues who will thrive in our ambitious and international environment.

Do you want to prove to yourself that you can solve complex analytical tasks? Do you understand numbers and statistical modelling? Then this is the right opportunity for you!

Your main responsibilities will be:

 • Participating in regulatory model development projects for CEE markets
 • Conducting statistical analysis and programming using statistical software
 • Assuring accuracy and integrating supplied data
 • Maintaining proficiency within the data science domain by keeping up with technology and trend shifts
 • Collaborating and communicating effectively with CEE local modelling teams regarding model development and application of
 • Group Standards as well as projects progress

What do we expect from you?

 • University degree in mathematics, statistics, econometrics, informatics, or related fields
 • Technical skills in one of the following tools: SAS, SQL, R, Python, Matlab
 • Proficiency in Excel
 • Experience in development of PD, LGD, EAD or IFRS9 models is considered as strong advantage
 • Fluent English and strong communication skills
 • Eager to learn, drive innovation and share knowledge

And what do we offer?

 • 5 weeks of holiday plus extra for your birthday
 • Lunch Credit
 • Discounts on products
 • Points to spend on sports, culture and education
 • Internal training and mentoring
 • Opportunity to collaborate on an exciting international project
 • Talent programs
 • Events for employees: from sports to the legendary Christmas party

At UniCredit Bank we are trying to build a future that is truly digital

 • The first round of interviewing will be conducted by our chatbot - the questions are in Czech, because a basic understanding of Czech is necessary, but feel free to answer in English
 • You will need about 20 minutes, you will receive instructions through e-mail, including a link that can be opened on your computer, tablet or smartphone

If you are interested in this job, please continue via the "Odpovědět" button. After filling in the contact information in the LMC s.r.o. form you must click on the "Přihlásit se a pokračovat" button and fill in the UniCredit Bank application form in the next window. As part of this application form, you will be asked to attach your CV and answer additional questions, without this step your CV will not reach us.
The system will send an automatic reply to your e-mail. If you do not receive it, it means that the login was not successful.

At UniCredit, we focus on doing what matters. We are a strong European bank with 25 million clients worldwide. We are united by a friendly atmosphere, our human approach and the desire to be the best in the industry and one step ahead of others. The client is our number one priority, which is why we aim to employ talented employees who can provide our clients with the best care.

Kontakt

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
UniCredit Bank Recruitment Tým

Přihlášení na pozici (Krok 1/2)

Tato pozice vyžaduje odpověď na stránkách zaměstnavatele. Po vyplnění formuláře budete přesměrováni na stránky společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s..

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 64948242, Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů, Český trh práce s.r.o. a personální agentury. Zobrazit více

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Více informací o zpracovatelích naleznete v Poučení o zpracování osobních údajů: https://www.unicreditbank.cz/content/dam/cee2020-pws-cz/cz-dokumenty-2017/ostatni/Pouceni_o_zpracovani_osobnich_udaju_kandidata.pdf.

Podání námitky je třeba provést písemně, doručením na pobočku, do internetového bankovnictví nebo na e-mail recruitment@unicreditgroup.cz.
Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 26441381, se sídlem Menclova 2538/2, 180 00 Praha 8 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.