Poradca/kyňa firemnej klientely pre STEF / Trade Finance

 • Bratislava
 • Korporátní bankovnictví, Tržní a investiční bankovnictví a financování obchodu

Odpovědět

Využite túto jedinečnú príležitosť a staňte sa súčasťou nášho obchodného tímu Structured Trade & Export Finance, V rámci skúseného a priateľského tímu budete mať možnosť stať sa odborníkom na túto oblasť a budete v kontakte s korporátnymi obchodnými tímami.

Aká je náplň práce?

 • poradenstvo klientom v oblasti obchodného a exportného financovania
 • úzka spolupráca s tímom firemných poradcov v regióne
 • akvizičná činnosť v spolupráci s firemným poradcom, vrátane marketingových aktivít v SR a zahraničí s cieľom rozšíriť portfólio klientov
 • rozvoj a prehlbovanie obchodných vzťahov s existujúcimi klientmi
 • neustále sledovanie podnikateľského prostredia a konkurencie
 • spolupráca so špecialistami na riadenie rizika pri zostavovaní návrhov zmlúv o poskytnutí úveru klientovi a uzatváranie zmlúv s klientmi v rámci stanovených limitov, smerníc a predpisov
 • monitorovanie finančnej situácie klienta a zabezpečovanie riadnych a včasných podkladov pre hodnotenie rizika spojeného s komerčným vzťahom
 • aktívna komunikácia s ostatnými útvarmi banky

Co od Vás očekáváme?

 • Záujem o oblasť korporátneho bankovníctva, ochotu učiť sa novým veciam
 • Znalosť obchodného a exportného financovania
 • Skúsenosti v obore bankovníctva (s obsluhou korporátnych klientov), poisťovníctva alebo obchodu
 • Veľmi dobré komunikatívne a prezentačné schopnosti
 • Vysokú zodpovednosť, samostatnosť
 • Vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru
 • Veľmi dobrú znalosť angličtiny, zároveň ruštiny alebo španielčiny výhodou
 • Vodičský preukaz sk. B

Čo vám môžeme ponúknuť:

 • Zázemie najsilnejšej bankovej skupiny v CEE
 • Balíček zamestnaneckých bankových produktov
 • Cafeteria systém
 • Účasť na kultúrnych, spoločenských a športových akciách
 • Obchodnú pozíciu v banke so silne rastúcim segmentom MID
 • Pracovnú dobu zodpovedajúcu obchodnej pozícii
 • Služobný mobilný telefón, notebook
 • Možnosti profesijného rozvoja a rastu
 • Otvorenú firemnú kultúru, dynamické a priateľské prostredie

V případě zájmu o toto pracovní místo prosím pokračujte prostřednictvím tlačítka "Odpovědět". Po vyplnění kontaktních informací do formuláře LMC s.r.o. musíte kliknout na tlačítko „Přihlásit se a pokračovat“ a v dalším okně vyplnit odpovědní formulář UniCredit Bank. Součástí tohoto odpovědního formuláře je přiložení strukturovaného životopisu a zodpovězení doplňujících otázek, bez tohoto kroku se k nám Váš životopis nedostane.
Systém zašle automatickou odpověď na Váš email. Pokud ji neobdržíte, znamená to, že přihlášení neproběhlo úspěšně.

UniCredit Bank má modernú firemnú kultúru. Riadi sa hodnotami tzv. Charty integrity, ktorá v rámci celej skupiny definuje základné hodnoty ako východisko správania sa a konania. Je postavená na pilieroch – čestnosť, rešpekt, sloboda, transparentnosť, vzájomnosť a dôvera.

Kontakt

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
UniCredit Bank Recruitment Tým

Přihlášení na pozici (Krok 1/2)

Tato pozice vyžaduje odpověď na stránkách zaměstnavatele. Po vyplnění formuláře budete přesměrováni na stránky společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s..

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 64948242, Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů, Český trh práce s.r.o. a personální agentury. Zobrazit více

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Více informací o zpracovatelích naleznete v Poučení o zpracování osobních údajů: https://www.unicreditbank.cz/content/dam/cee2020-pws-cz/cz-dokumenty-2017/ostatni/Pouceni_o_zpracovani_osobnich_udaju_kandidata.pdf.

Odvolání souhlasu můžete provést na každé pobočce, prostřednictvím svého internetového bankovnictví nebo stejným způsobem, jako můžete podat stížnost.
Podání námitky je třeba provést písemně, doručením na pobočku, do internetového bankovnictví nebo na e-mail dpo@unicreditgroup.cz.
Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.