Práce při studiu s příležitostí k růstu? AML Specialist(k)a

 • Praha
 • Právní, Compliance, Audit, Bankovní bezpečnost

Odpovědět

Zajímáš se o oblast AML a chtěl/a by ses podílet na bezpečném chodu banky?

V AML týmu se uvolnila trainee pozice, protože naše trainee Maryia se přesouvá na full time pozici. A jak by Maryie popsala její dosavadní zkušenost v AML?

“Velkou výhodou této pozice je náš úžasný tým :). Práce není jednoduchá, je nutné pořád přemyšlet, analyzovat transakce, okamžitě implementovat nové sankce do každodenní práce. Pozice je vhodná pro studenty, kteří mají rádi “challenging tasks” a nechtějí se v práci nudit. Další výhodou je rozmanitost práce, každy měsíc jsem přebírala nové agendy: zpracování plateb, kontrola klientů, podezřelých obchodů, komunikace s pobočkami."

Co Tě naučíme?

 •  Detekci, šetření a reporting podezřelých transakcí
 • Kontrolu souladu činností s vnitřními a právními předpisy a standardy v dané oblasti
 • Kooperaci s interními útvary banky
 • Efektivně komunikovat
 • Pracovat v týmu profesionálů, všímat si detailů
 • Být flexibilní, umět pracovat se zpětnou vazbou a hlavně růst – Tvoje budoucnost je pro nás na prvním místě

Co ti nabídneme?

 • Můžeš skloubit práci a studium a docházet k nám na cca 20 hodin týdně
 • Budeš víc, než brigádník – nechystáme na tebe skenování, ale práci, co má smysl a co Tě bude posouvat
 • Zároveň Ti za práci férově zaplatíme
 • Dostaneš vlastního buddyho, co se Ti bude věnovat
 • Budeš mít na míru šitý plán růstu, kde budeme budovat klíčové kompetence pro Tvou budoucnost

Co bys měl/a znát a splňovat?

 • Zvládáš komunikativní angličtinu
 • Jsi zodpovědný/á, nebojíš se rozvoje a máš inovativní přístup
 • Hledáš dlouhodobou spolupráci
 • Máš analytické a logické myšlení
 • Zajímáš se o AML a máš povědomí o bankovních procesech

V případě zájmu o toto pracovní místo prosím pokračujte prostřednictvím tlačítka "Odpovědět". Po vyplnění kontaktních informací do formuláře LMC s.r.o. musíte kliknout na tlačítko „Přihlásit se a pokračovat“ a v dalším okně vyplnit odpovědní formulář UniCredit Bank. Součástí tohoto odpovědního formuláře je přiložení strukturovaného životopisu a zodpovězení doplňujících otázek, bez tohoto kroku se k nám Váš životopis nedostane.
Systém zašle automatickou odpověď na Váš e-mail. Pokud ji neobdržíte, znamená to, že přihlášení neproběhlo úspěšně.

Staňte se součástí společnosti, která vytváří trendy. Začínáme už s výběrovým řízením - prvním kolem pohovoru vás provede náborový chatbot. Na rozhovor s ním potřebujete asi 30 minut a dostane vás přímo před manažera/manažerku. Do e-mailu vám po odeslání životopisu přijdou instrukce s odkazem, který můžete otevřít z počítače, tabletu i telefonu. Se smart náborem jsme na českém trhu první – tak si zkuste výběrové řízení budoucnosti!

Kontakt

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
UniCredit Bank Recruitment Tým

Přihlášení na pozici (Krok 1/2)

Tato pozice vyžaduje odpověď na stránkách zaměstnavatele. Po vyplnění formuláře budete přesměrováni na stránky společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s..

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 64948242, Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů, Český trh práce s.r.o. a personální agentury. Zobrazit více

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Více informací o zpracovatelích naleznete v Poučení o zpracování osobních údajů: https://www.unicreditbank.cz/content/dam/cee2020-pws-cz/cz-dokumenty-2017/ostatni/Pouceni_o_zpracovani_osobnich_udaju_kandidata.pdf.

Podání námitky je třeba provést písemně, doručením na pobočku, do internetového bankovnictví nebo na e-mail recruitment@unicreditgroup.cz.
Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 26441381, se sídlem Menclova 2538/2, 180 00 Praha 8 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.