Začni kariéru v bankovictví jako úvěrový analytik/analytička

 • Praha
 • Korporátní bankovnictví

Odpovědět

Jsi student/ka VŠ a rád/a bys v blízké době plynule přešel/přešla od studia do praxe? Rád/a bys začal/a rozjíždět svou kariéru v bankovnictví? Využij této jedinečné příležitosti a začni pracovat již nyní jako trainee v UniCredit Bank, která je součástí silné mezinárodní bankovní skupiny ve střední a východní Evropě. Staň se součástí našeho týmu úvěrových specialistů a specialistek.

Jak u nás trainee program probíhá?

 • Během dvanácti měsíců tě čekají zajímavé a praktické tréninky, postupně si budeš osvojovat získané dovednosti v praxi a budeš mít možnost strávit několik dní na jiných odděleních
 • Každý kvartál budeš mít jasně stanovené cíle, abys věděl/a, co vše tě ještě čeká a co máš za sebou
 • Zkušený kolega/kolegyně tě bude provázet programem a dávat průběžně zpětnou vazbu
 • Budeš poskytovat, navrhovat a zpracovávat úvěrové financování pro korporátní klientelu tak, aby při včasném a profesionálním vyřizování úvěrů byla minimalizována rizika banky v oblasti úvěrových produktů
 • Naučíš se posuzovat úvěrovou způsobilost a bonitu klienta pomocí analýzy hospodářských údajů, prověřovat investiční a finanční plány, posuzovat tržní a odvětvová rizika, definovat a kontrolovat veškeré podklady nezbytné pro úvěrovou analýzu a připravovat smluvní dokumentaci
 • Budeš se moci podívat, jak probíhá akvizice a komunikace s klientem

Hledáme právě tebe?

 • Jsi student/ka VŠ
 • Máš zájem o oblast bankovnictví a umíš se orientovat ve finančních výkazech
 • Baví tě podnikové finance a finanční analýza
 • Máš analytické schopnosti
 • Máš pokročilou znalost anglického jazyka
 • Máš dobré komunikační a prezentační dovednosti

Proč bys měl/a absolvovat náš trainee program?

 • U nás můžeš skloubit práci a studium a docházet k nám na 20hodin týdně
 • Po dobu 12 měsíců se ti budou věnovat zkušení kolegové/kolegyně a manažeři/manažerky, budeme společně pracovat na tvém rozvoji, budeš mít možnost poznat různá oddělení v bance a navíc tě čeká zajímavá akce, kde poznáš ostatní trainees.
 • Po skončení programu automaticky přecházíš na pozici na hlavní pracovní poměr (zkrácený či plný úvazek)
 • Čekají tě zajímavé benefity
 • Pomůžeme ti zlepšovat hard skills i soft skills
 • Je to skvělý start kariéry v korporátním bankovnictví, pokud tě zajímá i obchod, na této pozici získáš všechny potřebné základy a know how

V případě zájmu o toto pracovní místo prosím pokračujte prostřednictvím tlačítka "Odpovědět". Po vyplnění kontaktních informací do formuláře LMC s.r.o. musíte kliknout na tlačítko „Přihlásit se a pokračovat“ a v dalším okně vyplnit odpovědní formulář UniCredit Bank. Součástí tohoto odpovědního formuláře je přiložení strukturovaného životopisu a zodpovězení doplňujících otázek, bez tohoto kroku se k nám Váš životopis nedostane.
Systém zašle automatickou odpověď na Váš e-mail. Pokud ji neobdržíte, znamená to, že přihlášení neproběhlo úspěšně.

Staňte se součástí společnosti, která vytváří trendy. Začínáme už s výběrovým řízením - prvním kolem pohovoru vás provede náborový chatbot. Na rozhovor s ním potřebujete asi 30 minut a dostane vás přímo před manažera/manažerku. Do e-mailu vám po odeslání životopisu přijdou instrukce s odkazem, který můžete otevřít z počítače, tabletu i telefonu. Se smart náborem jsme na českém trhu první – tak si zkuste výběrové řízení budoucnosti!

Kontakt

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
UniCredit Bank Recruitment Tým

Přihlášení na pozici (Krok 1/2)

Tato pozice vyžaduje odpověď na stránkách zaměstnavatele. Po vyplnění formuláře budete přesměrováni na stránky společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s..

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 64948242, Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů, Český trh práce s.r.o. a personální agentury. Zobrazit více

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Více informací o zpracovatelích naleznete v Poučení o zpracování osobních údajů: https://www.unicreditbank.cz/content/dam/cee2020-pws-cz/cz-dokumenty-2017/ostatni/Pouceni_o_zpracovani_osobnich_udaju_kandidata.pdf.

Odvolání souhlasu můžete provést na každé pobočce, prostřednictvím svého internetového bankovnictví nebo stejným způsobem, jako můžete podat stížnost.
Podání námitky je třeba provést písemně, doručením na pobočku, do internetového bankovnictví nebo na e-mail dpo@unicreditgroup.cz.
Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.