Profesní růst a vzdělávání

Uvědomujeme si, že náš úspěch je založen na rozvoji potenciálu našich zaměstnanců. Každý z nich má proto možnost vzdělávat se v oblasti, která jej zajímá a v rámci které může bance přinést největší přidanou hodnotu.

Pro všechny zaměstnance jsou připraveny tyto rozvojové aktivity:

Pro zaměstnance s vysokým potenciálem máme navíc k dispozici 3 lokální a 3 mezinárodní programy.

Rozvojové programy v ČR

Talents CZ

Talents CZ tvoří vybraná skupina zaměstnanců s kratší praxí a vysokým manažerským potenciálem. Nejedná se o čerstvé absolventy, ale o mladé profesionály, kterým může UniCredit Bank pomoci v jejich rozvoji a formou poradenství také v jejich kariérním růstu. Program trvá 18 měsíců a jeho základními kameny jsou workshopy, individuální rozvojové aktivity a spolupráce s mentorem.

Účastníci oceňují především možnost osobního rozvoje, kvalitní workshopy a získávání nových pracovních kontaktů napříč firmou. Pro ilustraci uvádíme alespoň jeden z řady ohlasů: „Už vůbec ten nápad pracovat s takto vybranou skupinou lidí mi přijde skvělý, velice zajímavý a vysoce motivující. Dvoudenní workshopy, kromě své obsahové náplně, pro mě byly jedinečnou příležitostí seznámit se s řadou skvělých lidí z naší společnosti.“

Mezinárodní programy na úrovni skupiny UniCredit Group

UniQuest

Cílem programu je nabídnout mladým talentům rozvoj v mezinárodním prostředí. Tento program neprobíhá formou klasických kurzů a workshopů. UniQuest je především prakticky orientovaný program, který je zaměřen na řešení reálných projektů v mezinárodních týmech. Náplň práce jednotlivých týmů je spoluvytvářena samotnými účastníky.

Executive Development Program a CEE Talent Review Process

Executive Development Program (EDP) a CEE Talent Management Review (TMR) jsou programy, jejichž cílem je identifikace a rozvoj manažerů a talentovaných zaměstnanců a podpora jejich mezinárodního kariérního rozvoje.