Průběh výběrového řízení a adaptace

Vážíme si každé žádosti o zaměstnání, každého dotazu na pracovní pozici a každého životopisu, který se k nám dostane. Nezáleží na tom, zda je odesílatelem student, absolvent nebo člověk s rozsáhlými zkušenostmi. S každým kandidátem jednáme maximálně korektně, otevřeně a vstřícně a snažíme se, aby výběrové řízení u nás bylo pro každého zajímavou zkušeností, která obohatí obě strany.

Jak u nás probíhá výběrové řízení

Analýza a třídění došlých životopisů

Výběrový proces začíná analýzou a tříděním došlých životopisů. Životopisy uchazečů posuzujeme zejména z hlediska dosaženého vzdělání, zkušeností, osobních úspěchů a jiných klíčových faktorů s ohledem na požadavky konkrétní pracovní pozice. Kandidáty, kteří splňují nutné podmínky, zveme do prvního kola pohovorů. 

Přijímací pohovor

V prvním kole Vás čeká osobní setkání  se zástupcem úseku Lidských zdrojů, který má nábor na starosti. Na pohovoru Vám podrobněji představíme pracovní pozici, o kterou máte zájem, a zároveň nás Vy blíže seznámíte s Vašimi zkušenostmi, kompetencemi, silnými stránkami, postojem a zájmem. 
Úspěšní kandidáti jsou následně pozváni do druhého kola, ve kterém je čeká pohovor s budoucím nadřízeným. Během setkání získáte podrobné informace o pracovní náplni i o pracovišti. Vybraný kandidát pak dostane pracovní nabídku.

Assessment Centrum 

Skupinovou formu výběrového řízení, tzv. assessment centra, používáme při obsazování manažerských pozic, u nichž je důležitá především schopnost vedení a rozvoje lidí. Assessment centrum trvá obvykle celý den, všichni kandidáti procházejí různými modelovými situacemi a podle typu pracovní pozice hrají různé role.

Adaptace

Každého našeho nováčka čeká adaptační proces, jehož cílem je připravit ho na výkon jeho práce. Je založen na principu „blended learning“ – kombinaci různých vzdělávacích metod. Zahrnuje např. e-learningové produktové kurzy, školení připravená na míru pro danou pozici či „on-the-job“ tréninky.

V každé divizi probíhá adaptační proces odlišně. 

Například adaptační proces pro divizi Retailového bankovnictví kombinuje možnosti přímého zaškolení na pobočce, e-learningových kurzů, samostudia a prezenčních školení. 

Pro každou pracovní pozici jsou definovány konkrétní kurzy, které zaměstnanec musí absolvovat a na tyto kurzy je oddělením Vzdělávání a rozvoje automaticky přihlášen.

Před účastí na produktových prezenčních kurzech mají zaměstnanci povinnost absolvovat produktové e-learningové kurzy, které zajistí stejnou úroveň vstupních znalostí. Na začátku každého produktového kurzu je vstupní test ze znalostí, které zaměstnanec nabude v e-learningovém kurzu. Každý  produktový kurz je opět ukončen závěrečným testem, který zjistí úroveň znalostí, které si zaměstnanec odnáší. Při každém kurzu je detailně probírán produkt, proces i prodejní argumentace.

Nezastupitelnou roli v procesu adaptace  sehrává samozřejmě i manažer, který za adaptaci svého kolegy také spoluzodpovídá.

Často kladené dotazy 

Určitě ano, není  pro nás vždy rozhodující, zda máte praxi nebo ne. Podstatnou roli hraje především obor Vašeho studia a také případné zajímavé zkušenosti, které jste během něj získali (např. zahraniční studijní pobyty, stáže apod.).

Toto je poměrně silně ovlivněno momentální situací v jednotlivých odděleních a profilem studenta. Obecně lze říci, že ano, pokud se jedná o šikovného studenta, který zvládne práci a zároveň studium. 

Volte to, v čem se budete cítit pohodlně, oblečení nemá vliv na výsledek pohovoru. Počítejte však s tím, že lidé, se kterými se v UniCredit Bank setkáte, budou oblečeni formálně. 

Nemůžeme Vám doporučit  žádný specifický způsob přípravy. Především za Vás budou hovořit Vaše studijní a pracovní úspěchy. 

Využíváme flexibilní pracovní dobu. To znamená, že pokud například preferujete chodit do práce později a také později odcházet, není to problém. Nebo pokud potřebujete někdy zůstat v práci kratší dobu, je možné to vykompenzovat tím, že jindy zůstanete déle. V případě, že pracujete přímo se zákazníky, tato flexibilita má svá omezení.