Cesta absolventa

Jednou z priorit personální politiky je práce s talentovanými absolventy/juniory. Proto se veškeré snahy zaměřují na nábor talentovaných absolventů nejen z vysokých škol, ale i ze škol středních a jejich profesní rozvoj.

Nabízíme také spolupráci při psaní bakalářských, diplomových a disertačních prací, studentské stáže a brigády. Získané znalosti a zkušenosti jsou pak jistou konkurenční výhodou v případě zájmu pracovat pro naši společnost.

Ideálním startem pracovní kariéry jsou pak naše Trainee programy.